• +48 500 411 054
  • al. Jana Pawła II 17, 44-240 Żory

Katarzyna Duda
Radca Prawny

Nazywam się Katarzyna Duda, jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Aplikację radcowską odbywałam w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posiadam bogate doświadczenie zarówno w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych jak i prawnych. Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spadkowego rodzinnego, prawa gospodarczego oraz handlowego.

Posiadam certyfikat językowy FCE, dzięki czemu biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie, również w zakresie specjalistycznego prawniczego słownictwa.

Katarzyna Duda

Modele współpracy

W zależności od potrzeb Klienta Kancelaria oferuje:

Współpracę doraźną

opierającą się na indywidualnym zleceniu radcy prawnemu przez Klienta usługi prawnej, polegającej na sporządzeniu w imieniu lub na rzecz Klienta pisma procesowego, opinii prawnej, udzieleniu doraźnej porady prawnej lub wykonaniu innych czynności pomocy prawnej, w tym prowadzeniu sprawy oraz reprezentowaniu Klienta na każdym etapie postępowania przedsądowego lub sądowego toczącego się przed sądami powszechnymi oraz wszelkimi organami i instytucjami.

Współpracę stałą

opierającą się na kompleksowym świadczeniu pomocy prawnej na rzecz Klienta na zasadach i warunkach każdorazowo uzgodnionych z Klientem oraz dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Stały model współpracy z Klientem umożliwia systematyczne wspieranie Klienta w jego siedzibie, a także prowadzenie obsługi prawnej za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej.

Honorarium

Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie z Klientem oraz uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy oraz od wymaganego nakładu pracy radcy prawnego niezbędnego do wykonania zlecenia.

W przypadku stałej obsługi prawnej, z uwagi na jej szeroki oraz kompleksowy charakter, istnieje możliwość zastosowania wynagrodzenie ryczałtowego płatnego miesięcznie, bez względu na zakres i ilość zleconych czynności.

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na dogodne dla Klienta raty.